Factsheet Kinderen in de (crisis)noodopvang

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheiszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie constateren dat de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV’s) en andere kinderen in de (crisis)noodopvang op diverse terreinen nog steeds niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Dit document geeft een indruk van de verschillen tussen de normen die er zijn en de aangetroffen realiteit in de (crisis)noodopvang.