Afhandeling in beslag genomen drugs

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) en de Rijksauditdienst (RAD) toetsen op verzoek van de ministeries van BZK en van Justitie de implementatie en naleving van een aantal maatregelen om een zorgvuldige afhandeling van inbeslaggenomen drugs (het drugsbeslag) te bevorderen.