Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag genomen drugs

In 2007 hebben de toenmalige ministers van Justitie en van BZK verbetermaatregelen afgekondigd voor het proces van afhandeling en vernietiging van in beslag genomen drugs door de politie inclusief de administratieve verantwoording, verder te noemen ‘drugsbeslag’.

Door onvolkomenheden in dit proces kon de indruk ontstaan dat drugs verdwenen zouden zijn. Het belang van een zorgvuldige afhandeling van drugs is evident. Twijfels aan de zorgvuldigheid of zelfs aan de integriteit doen afbreuk aan het aanzien van de politie en het Openbaar Ministerie (OM), ook als later blijkt dat die twijfel ongegrond was.

De Inspectie OOV en de RAD hebben de implementatie van deze maatregelen en de invulling van de noodzakelijke randvoorwaarden voor een zorgvuldig drugsbeslag onderzocht.

In het rapport ‘Stand van zaken verbetermaatregelen afhandeling in beslag genomen drugs’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.