Parate kennis bevoegdheden politie

Dit rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie gaat over de parate kennis van politieambtenaren in de basispolitiezorg: in hoeverre weten zij wanneer zij waartoe bevoegd zijn? Daarnaast gaat dit rapport over de manier waarop de nationale politie zorgt voor kennisonderhoud: in hoeverre heeft zij geborgd dat het kennisniveau van deze medewerkers op peil blijft?