Verscherpt Toezicht bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie stelden Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant in januari 2015 tijdelijk onder Verscherpt Toezicht. De uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering was niet op orde. Dit rapport beschrijft de aanleiding, het verloop en de resultaten van het Verscherpt Toezicht.