Rapport Continuïteit van meldkamers

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom hebben onderzoek gedaan naar de continuïteit van meldkamers. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek beschreven.

Zie ook