Rapport onderzoek Landelijke Eenheid deelrapport DLIO

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de Nationale Politie heeft lange tijd gedisfunctioneerd. Het disfunctioneren leidde tot organisatie- en taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen, slechte afstemming tussen verschillende politieonderdelen en schade aan werknemers. Tot deze conclusie komt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar eerste rapportage over het onderzoek naar misstanden bij de Landelijke Eenheid van de politie.