Rapport Onderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid

CTER pareert gekende dreiging effectief; minder succesvol in proactief optreden


Het informatieknooppunt Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) bij de Landelijke Eenheid van de politie kan een concrete, gekende dreiging effectief tegengaan. Zijn proactieve rol zoals inzicht verkrijgen in terroristische netwerken voert CTER echter niet volledig uit. Dit komt omdat binnen het cluster de samenwerking niet goed is en een gezamenlijke opvatting over taken en de uitvoering ervan ontbreekt. Intern leidt dit tot zodanige spanningen en conflicten dat de werkomgeving voor sommige mensen onveilig voelt, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in het tweede deelonderzoek over misstanden bij de Landelijke Eenheid (LE); het CTER-deel.