Rapport Evaluatie aanpak Covid-19

De Inspectie JenV onderzocht hoe Rijk en regio’s op het gebied van openbare orde en veiligheid samenwerken bij de aanpak van corona, een van de grootste naoorlogse crises. Dit deelonderzoek beschrijft de periode van maart 2020, toen de coronacrisis begon, tot 1 april van dit jaar. De Inspectie JenV gaat niet over de gezondheidsaspecten van de aanpak.