Rapport Beveiliging van meldkamersystemen

Meldkamers moeten meer werk maken van het inschatten van risico’s op digitale aanvallen op hun systemen. Wanneer de systemen van meldkamers verstoord raken, zijn de hulpdiensten niet goed bereikbaar. De hulpverlening, crisisbeheersing en opsporing lopen dan gevaar. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het vandaag verschenen rapport: “Beveiliging van meldkamersystemen - een onderzoek naar het inrichten en borgen van risicomanagement”. Volgens de Inspectie JenV moet het bestuur van de meldkamers prioriteit geven aan het in kaart brengen van cyberrisico’s en hoe die aan te pakken.