Rapport Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid constateert dat partijen  die betrokken zijn bij opvang en re-integratie van gedetineerden op terroristenafdelingen beter samenwerken dan zij in 2019 deden. Hun mogelijkheden zijn echter beperkt bij gedetineerden van wie het Nederlanderschap is afgenomen en geen verblijfsrecht meer hebben, maar die niet uitgezet kunnen worden naar hun herkomstland.