Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023

In het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023 bundelen de toezichthouders,1 die sinds de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) samenwerken, jaarlijks hun toezichtsresultaten. 

Publicaties

Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023

1 De samenwerkende toezichthouders zijn: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Leefomgeving en Transport  en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.