Rapport: Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

In dit inspectiebeeld maken de Nederlandse toezichthouders1 hun gezamenlijke inspanningen op het gebied van cybersecurity inzichtelijk. 

Download: Rapport: Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

PDF document | 47 pagina's | 4,2 MB

1 De samenwerkende toezichthouders zijn: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Leefomgeving en Transport  en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.