Wederhoortabel Een kwetsbaar recht

Dit is de wederhoortabel bij het rapport Kwetsbaar recht. Slachtoffers van een strafbaar feit hebben diverse rechten. Eén ervan is het recht op bescherming na aangifte of melding van een strafbaar feit. Sinds 2018 moet de politie bij een aangifte beoordelen of er sprake is van een kwetsbaar slachtoffer en of beschermende maatregelen nodig zijn.  Het slachtoffer is voor deze bescherming afhankelijk van de politie.