Wederhoor bij Brief Kinderen in de noodopvang en crisisnoodopvang

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie schrijven een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over kinderen in de noodopvang en in de crisisnoodopvang. Dit is de reactie op wederhoor door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en door Nidos.