Toetsingskader Terugkeer en Vertrek - versie 2.0

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op operaties waarbij een vreemdeling gedwongen terugkeert. Deze terugkeeroperaties gebeuren onder begeleiding van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Koninklijke Marechaussee. In dit toetsingskader staan de normen waaraan terugkeeroperaties moeten voldoen.