Rapport over PI Lelystad uitgebracht

Doorlichting

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) voerde in september 2012 een doorlichting uit bij penitentiaire inrichting (PI) Lelystad. De IVenJ is overwegend positief over het functioneren van deze inrichting.

De belangrijkste criteria zijn veelal op orde en de inrichting vaart onder het bewind van de huidige directie een stabiele koers. Vanwege haar bestemming als gevangenis legt de inrichting veel accent op de ontwikkeling van reïntegratieactiviteiten voor gedetineerden en strekt hiermee als voorbeeld voor andere inrichtingen.

Dit positieve geluid geldt helaas niet voor het onderdeel van de inrichting dat eerder het Detentieconcept Lelystad (DCL) werd genoemd. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) besloot in 2009 om deze experimentele detentievorm te beëindigen. De IVenJ constateert nu dat er nog steeds op min of meer dezelfde wijze als ten tijde van het experiment, detentie in het DCL ten uitvoer wordt gelegd. De wijze waarop dit gebeurt sluit onvoldoende aan bij de criteria van de IVenJ. De Inspectie pleit er dan ook voor dat de inrichting én DJI snel duidelijkheid creëren over de toekomst van het DCL.

In het rapport ‘PI Lelystad’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.