PI Lelystad bezocht voor tussentijds toezicht

Op 27 november 2013 bezocht de Inspectie Pl Lelystad voor tussentijds toezicht. De Inspectie heeft de indruk gekregen dat de inrichting de meeste aanbevelingen ter harte heeft genomen.

Op sommige onderdelen is het resultaat er (nog) niet.
Ondanks dat de implementatie van het masterplan DJI leidt tot aanpassingen van zowel regimes als uitvoeringsbeleid en als zodanig een wissel trekt op eerder ingezette ontwikkelingen, constateerde de IVenJ een bestendiging in de (positieve) ontwikkeling van Pl Lelystad.

Dit leidt er toe dat er geen aanleiding is om een vervolgonderzoek in te stellen.