Rapport 'Brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen' uitgebracht

Naar aanleiding van de brand in het tijdelijke cellencomplex van detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 zijn door vier rijksinspecties (waaronder de Inspectie Veiligheid en Justitie) op verzoek van de betrokken bewindslieden drie onderzoeken uitgevoerd.

Bij het laatste van die drie onderzoeken (een herhalingsonderzoek) is onder meer geconstateerd dat bij de drie toen onderzochte particuliere justitiële inrichtingen de brandveiligheid zowel op het punt van de bouwkundige brandveiligheid als van de bedrijfshulpverlening niet op orde was. Dit was voor de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aanleiding om de vier rijksinspecties te verzoeken ook de brandveiligheid van alle overige particuliere justitiële inrichtingen met een celfunctie te onderzoeken.

Onderzoek periode december 2011 - april 2012

Dit rapport doet verslag van dat in de periode december 2011 – april 2012 door de vier rijksinspecties uitgevoerde onderzoek. Voor het onderzoek zijn dertien particuliere justitiële inrichtingen met een celfunctie onderzocht. De bevindingen zijn vastgelegd in een deelrapportage per inrichting, die in het kader van een wederhoorprocedure is voorgelegd aan de inrichting en de betrokken gemeente. Een concept van het eindrapport is voorgelegd aan de Dienst Justitiële Inrichtingen en aan de Rijksgebouwendienst.

Vijf inrichtingen hebben naar aanleiding van dit onderzoek van de Inspectie SZW een verzoek tot het treffen van maatregelen ontvangen om geconstateerde tekortkomingen op het gebeid van de bedrijfshulpverlening en de arbeidsomstandigheden op te heffen. Voor één inrichting heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verzoek tot handhaving aan de betrokken gemeente gezonden, nadat bij het onderzoek ernstige bouwkundige tekortkomingen waren geconstateerd. De inrichting heeft die tekortkomingen inmiddels verholpen.