Rapport 'PI Vught (juni 2013)' uitgebracht

Incidentonderzoek

Naar aanleiding van een viertal suïcides van gedetineerden in de penitentiaire inrichting Vught (PI Vught) in 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie, op verzoek van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, een integraal incidentenonderzoek uitgevoerd. In samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vond het onderzoek dit voorjaar plaats. De inspecties onderzochten of de toegepaste zorgsystematiek tekort is geschoten.

De inspecties concluderen met dit integrale onderzoek dat er in deze gevallen geen feiten, omstandigheden of aanwijzingen zijn die leiden tot de conclusie dat een andere werkwijze de suïcides had kunnen voorkomen. Wel is er een aantal zorg gerelateerde verbeterpunten geconstateerd dat  volgens de inspecties moet worden aangepakt. Eind 2013 zullen de inspecties bij de PI Vught nagaan in hoeverre voorgestelde verbetermaatregelen zijn of worden doorgevoerd.

In het rapport ‘PI Vught’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de inspecties.