Rapport 'Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie' gepubliceerd

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft eind 2012 onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie. Dit onderzoek kan worden beschouwd als een nulmeting van de betrouwbaarheid van deze brongegevens bij de start van de Nationale Politie.

Beoordeling betrouwbaarheid brongegevens politie

In het onderzoek oordeelt de Inspectie over de betrouwbaarheid van een aantal brongegevens van de politie, die van belang zijn bij de sturing, beheersing en verantwoording van het politiewerk. Deze brongegevens hebben betrekking op opsporing, hulpverlening en handhaving, zoals het aantal afgehandelde verdachten via overdracht aan het OM, het aantal opgeloste aangiften van misdrijven (basis voor de oplossingspercentages) en de reactietijd bij spoedeisende meldingen. De Inspectie heeft hierbij gekeken of de gegevens volledig en juist geregistreerd en uniform geaggregeerd worden. Dit leidde tot de beoordeling van deze brongegevens als voldoende, matig of onvoldoende betrouwbaar.

Aanbevelingen

De Inspectie VenJ doet op basis van haar onderzoek een aantal aanbevelingen aan de Nationale Politie. Hierbij realiseert de Inspectie zich dat het verbeteren van de betrouwbaarheid een complex en meerjarig traject voor de politie zal worden. Met de vorming van de Nationale Politie is bijna een ‘natuurlijk moment’ gecreëerd om deze verbeteringen ter hand te nemen.

In het rapport ‘Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.