Evaluatie GRIP3-incident Mosterdgas Ede

Op verzoek van de burgemeester van Ede heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de crisisorganisatie bij het aantreffen van een hoeveelheid zeer gevaarlijke stoffen in een kelderbox van een appartementencomplex in de gemeente Ede in oktober 2013.

Het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld geeft inzicht in de manier waarop het incident is aangepakt en de wijze waarop de verschillende actoren met elkaar hebben samengewerkt.

Afhandeling goed verlopen

Op basis van het onderzoek concludeert de Inspectie dat de afhandeling van het incident over het algemeen goed is verlopen. Door de gekozen werkwijze kon de verwijdering van de stoffen zorgvuldig en in alle rust worden voorbereid en zijn de bewoners op een goede manier geïnformeerd over de tijdelijke ontruiming van het appartementencomplex.

Leerpunten

Het onderzoek leverde ook enkele leerpunten op. Deze hebben betrekking op de rol van de Gemeenschappelijke Meldkamer bij een stille alarmering, het borgen van het proces informatiemanagement en de toepassing van de GRIP-structuur.

In het rapport ‘Evaluatie GRIP3-incident Mosterdgas Ede’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.