Borging parate kennis basisbevoegdheden politie ontbreekt

‘Dit moeten we dus eigenlijk allemaal, ja iedere diender, weten.’

Er valt duidelijk winst te boeken ten aanzien van het niveau van de parate kennis van politieambtenaren in de basispolitiezorg (BPZ) op het punt van hun basisbevoegdheden. De borging van die parate kennis in en door de organisatie ontbreekt. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De Inspectie onderzocht de parate kennis van politieambtenaren in de BPZ. De vraag in hoeverre politieambtenaren weten wanneer zij waartoe bevoegd zijn stond centraal. Daarnaast is onderzocht hoe de politie er voor zorgt dat het kennisniveau van deze medewerkers op peil blijft.

De Inspectie beveelt de korpschef van de politie aan te zorgen voor een adequaat (bij)scholingssysteem en om dat systeem te borgen. Daarnaast beveelt zij de minister van Veiligheid en Justitie aan te bezien of het wenselijk is om een formele regeling te treffen voor periodieke toetsing van parate kennis van politieambtenaren in de BPZ.