Plan van aanpak ‘Tweede onderzoek verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid OM’ gepubliceerd

De Inspectie  Veiligheid en Justitie gaat een vervolgonderzoek doen naar de afname van celmateriaal bij DNA-veroordeelden en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen door meerdere organisaties in de strafrechtketen. Op deze twee punten constateerde de Commissie Hoekstra in de zaak ‘Bart van U.’ medio 2015 diverse tekortkomingen en namen de verschillende organisaties daarop verbetermaatregelen. De Inspectie formuleerde in een eerder onderzoek (november 2016) een aantal aandachtspunten en risico’s ten aanzien van deze maatregelen. Met het huidige onderzoek wil de inspectie een beeld krijgen van de stand van zaken van de uitvoering van deze maatregelen door de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau.

De Inspectie belicht de stand van zaken vanuit twee invalshoeken:

  • beoordelen of de in het eerste onderzoek gesignaleerde knelpunten en risico’s inmiddels zijn opgelost;
  • en – vooruitkijkend – of er bij de huidige aanpak van de maatregelen ontwikkelingen zijn die tot risico’s kunnen leiden.

Het onderzoek wordt ten aanzien van de DNA-maatregelen ook uitgevoerd bij:

  • het Nederlands Forensisch Instituut;
  • de Dienst Justitiële Inrichtingen;
  • de Justitiële Informatiedienst;
  • en de Koninklijke Marechaussee.

De Inspectie verwacht  eind 2017 over de uitkomsten van het tweede onderzoek te kunnen rapporteren.

""

Beeld: Nederlands Forensisch Instituut