Inspectie JenV start onderzoek taakuitvoering forensische zorg

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. In dit onderzoek (reeds aangekondigd in het Meerjarenprogramma van de Inspectie) betrekt de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018.

In 2017 voerde de Inspectie meerdere onderzoeken uit bij diverse instellingen in de forensische zorg. De Inspectie constateert een aantal terugkerende thema’s die in alle uitgevoerde onderzoeken en bij alle onderzochte instellingen in meer of mindere mate spelen. Dit zijn: veiligheid, personeelsbezetting, management, communicatie en alertheid van medewerkers op mogelijke (delict)risico’s (forensische scherpte).

In haar onderzoek in 2018 bouwt de Inspectie daarop voort en richt zich daarbij op de mogelijke risico’s en dilemma’s die zich voordoen bij de geleidelijke en gecontroleerde terugkeer van tbs-gestelden in de samenleving.

De Inspectie publiceert haar plan van aanpak voor dit onderzoek in de tweede helft van 2018.

""
Beeld: Dienst Justitiële Instellingen