Jaarbericht Inspectie JenV 2017: rode draden en kijkje achter de schermen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft in 2017 inzicht gegeven in de kwaliteit van de taakuitvoering op het gebied van justitie en veiligheid. Terugkerende aandachtspunten uit het toezicht in 2017 zijn: onvoldoende onderlinge communicatie en samenwerking in ketens en netwerken en beschikbaarheid van deskundig en ervaren personeel. Dit zijn risico’s bij onder andere forensische klinieken, de politie, de reclassering en de jeugdhulpverlening. Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat instellingen zich goed inspannen om met gedane aanbevelingen aan de slag te gaan. In het vandaag verschenen Jaarbericht 2017 blikt de Inspectie terug op het afgelopen jaar.

Koers voor toezicht dat ertoe doet zichtbaar in activiteiten en resultaten

Het afgelopen jaar stond  ook in het teken van de koersverandering van de Inspectie. Centraal in deze ‘Koers 2020’ staan het bevorderen van het lerend vermogen, het invullen van de natuurlijke rol bij incidentenonderzoek, een sterkere focus op ketens en netwerken en het uitbrengen van periodieke beelden. Op deze manier werkt de Inspectie aan toezicht dat ertoe doet.

Praktijkvoorbeelden uit 2017 laten de toegevoegde waarde zien, zoals de inzet van de eerste ‘gsm-hond’ van het land die mobiele telefoons opspoort in de gevangenis in Vught. Deze maatregel is een reactie op het rapport ‘Binnen de muren niet toegestaan’ over het tegengaan van contrabande.

In ‘Inspecteur aan het woord’ geven inspecteurs tot slot een kijkje achter de schermen  en laten zien hoe zij bijdragen aan toezicht dat ertoe doet.

""

Zie ook