Signaal forensische zorg

In 2017 en in de eerste maanden van 2018 hebben zich bij verschillende instellingen voor forensische zorg incidenten voorgedaan, die de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzocht of nog onderzoekt. Het gaat daarbij om onderzoeken bij de volgende klinieken: FPC De Rooyse Wissel, FPA Roosenburg, FPK De Woenselse Poort, FPC de Kijvelanden, FPC de Oostvaarderskliniek, FPC dr. S van Mesdag, FPC de Pompestichting en FPC van der Hoeven.

Instellingen en medewerkers maximaal toerusten om hun werk goed en veilig te doen

Uit een nadere analyse van die onderzoeken blijkt dat er veranderingen nodig zijn op bepaalde terugkerende thema’s. Het gaat daarbij om veiligheid, personeelsbezetting, management, communicatie en het inschatten van risico’s. In de klinieken wordt onder vaak moeilijke omstandigheden hard gewerkt. Daarom is het noodzakelijk dat de instellingen en medewerkers maximaal worden toegerust om hun werk goed en veilig te doen. De Inspectie heeft dit signaal overgebracht aan de minister en hem geadviseerd adequate maatregelen te nemen.

Onderzoek taakuitvoering

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat een groot thematisch onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. Hierin kijkt de Inspectie onder meer naar de besluitvormingsprocessen bij het toekennen van vrijheden aan tbs-patiënten. In dit onderzoek richt de Inspectie zich op de mogelijke risico’s en dilemma’s die zich voordoen bij de geleidelijke en gecontroleerde terugkeer van tbs-gestelden in de samenleving.

""
Beeld: Dienst Justitiële Instellingen