Inspectie onderzoekt hulpverlening na terroristische aanslag

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar de manier waarop veiligheidsregio’s en relevante partijen zich voorbereiden op hun optreden na een terroristische aanslag. Goede voorbereiding van deze zogenaamde terrorismegevolgbestrijding is essentieel om de gevolgen van een aanslag zoveel mogelijk te beperken.

In dit onderzoek gaat de Inspectie na hoe de betrokken crisisorganisaties zich voorbereiden op de situatie na een terroristische aanslag. Dat gaat dan bijvoorbeeld om veilige hulpverlening aan slachtoffers en omstanders en het veiligstellen van sporen voor onderzoek. Ook kijkt de Inspectie naar de crisiscommunicatie door de overheid en de manier waarop het bestuur reageert en hulpverlening opschaalt. Nazorg aan hulpverleners, die in hun werk met traumatische situaties te maken krijgen, maakt eveneens deel uit van het onderzoek.

Het dreigingsniveau in Nederland is nog altijd substantieel; dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een aanslag, zijn er allerlei afspraken gemaakt en protocollen opgesteld, en houden de veiligheidsregio’s regelmatig oefeningen.

Het onderzoek van de Inspectie houdt zich niet bezig met de manier waarop veiligheidsdiensten, gemeenten en veiligheidsregio’s terroristische aanslagen voorkomen. De Inspectie verwacht het onderzoek in het voorjaar van 2019 te hebben afgerond.

""
Beeld: Inspectie JenV