Onderzoek naar bestrijding brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de bestrijding van de brand in de Amstelveense Sint-Urbanuskerk is verlopen. Zij maakt nu een plan van aanpak waarin zij de onderzoeksvragen zal formuleren.

Het onderzoek zal zich specifiek richten op de bluswatervoorziening. Omdat hierover vragen zijn gerezen, hebben de gemeente Amstelveen en de brandweer Amsterdam-Amstelland de Inspectie verzocht onderzoek te doen. Bij de brand op 15 september van dit jaar brandde een groot deel van de kerk af.  

""
Beeld: Inspectie JenV