Nieuwe website voor gemeenten om toegang tot sociaal domein te vereenvoudigen

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft op 16 oktober een website gelanceerd voor gemeenten. De website helpt gemeenten om de toegang tot het sociaal domein eenvoudiger te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking. TSD is een samenwerking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs, en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Op de website toegangsociaaldomein.nl staat wat mensen met een verstandelijke beperking belangrijk vinden bij het zoeken naar hulp in het sociaal domein. Ook staan er hulpmiddelen in en een toets over de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Bovendien geeft de website tips over hoe je mensen met een licht verstandelijke beperking kunt herkennen.

Nominatie TSD voor innovatieprijs

Toezicht Sociaal Domein is genomineerd voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. De nominatie dankt de TSD aan het onderzoek naar de toegankelijkheid van het sociaal domein, waarbij mensen met een licht verstandelijk beperking  meewerkten als mystery guests. Ervaringen en adviezen zijn nu gebundeld op de nieuwe website.

De Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 is een initiatief van de Inspectieraad, beroepsvereniging VIDE en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

""