Onderzoek naar prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing door veiligheidsregio’s

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe veiligheidsregio’s hun taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uitvoeren. Daarbij kijkt zij naar de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen, de kwaliteitszorg, de operationele prestaties, de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partners.

De uitkomsten van deze deelonderzoeken moeten  het ‘Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019’ opleveren.  De Inspectie  heeft vandaag haar plannen van aanpak voor dit periodieke beeld gepubliceerd.

Zij wil weten hoe de 25 veiligheidsregio’s hun taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbestrijding uitvoeren en op welke wijze zij zeker stellen dat ze die goed uitvoeren.  Daarbij gaat de Inspectie ook na wat is gebeurd  met  haar aanbevelingen uit eerdere onderzoeken naar de taakuitvoering op dit vlak door veiligheidsregio’s.

Het deelonderzoek operationele prestaties - ofwel de uitvoering - wordt in elke veiligheidsregio gehouden. De andere drie deelonderzoeken worden elk  in acht of negen veiligheidsregio’s uitgevoerd.  Daarnaast worden bij het opstellen van het periodieke beeld ook eerder door de Inspectie uitgevoerde thema- en incidentonderzoeken betrokken. Dat betreft bijvoorbeeld de stroomstoring in Amsterdam en het lopende onderzoek naar de meldkamers.

De Inspectie gaat over de uitkomsten van de onderzoeken in gesprek met de veiligheidsregio’s en publiceert de resultaten op haar website.

""
Beeld: Inspectie JenV