Onderzoek opleidingen Basis- en Allround Politiemedewerker

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt dit jaar de opleidingen Basis Politiemedewerker en Allround Politiemedewerker op zes locaties van de Politieacademie. Het plan van aanpak is vandaag gepubliceerd.

Drie hoofdprocessen

De Inspectie richt haar toezicht de komende jaren op de drie hoofdprocessen van de politie: opsporing, openbare orde en wijkzorg (handhaving) en hulpverlening. In 2018 heeft de Inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het hoofdproces opsporing. In 2019 zal het toezicht zich richten op de kwaliteit van de handhaving. Omdat de kwaliteit van het politieonderwijs van invloed is op de kwaliteit van de taakuitvoering, onderzoekt de Inspectie parallel aan het onderzoek naar de handhaving, ook de bijbehorende opleiding(en).

Tezamen grootste opleidingen

Diverse opleidingen aan de Politieacademie hebben een relatie met het thema handhaving. Nagenoeg alle politiemedewerkers die zichtbaar zijn in de wijk, het blauw op straat, hebben de opleidingen Basis Politiemedewerker en/of Allround Politiemedewerker doorlopen. 
Omdat deze twee opleidingen tezamen de grootste en meest zichtbare opleidingen zijn die worden gegeven aan de Politieacademie, selecteert Inspectie ze voor haar onderzoek dit jaar.

Jaarbeelden

De resultaten van het onderzoek zullen worden opgenomen in het Jaarbeeld Politieonderwijs 2019 en het Jaarbeeld Handhaving. De Jaarbeelden worden in het voorjaar van 2020 gepubliceerd.

Beeld: Politieacademie.nl