Vervolgonderzoek naar verbetermaatregelen DNA-afname veroordeelden

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen is verbeterd. Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid brengt zij de huidige stand van zaken in kaart.

In eerdere onderzoeken naar DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen concludeerde onder meer de Inspectie dat het soms onnodig lang duurde voordat dit DNA-celmateriaal werd afgenomen. Soms moesten ex-gedetineerden na het uitzitten van hun gevangenisstraf nog worden opgespoord om DNA-celmateriaal af te staan. De politie had bij het opsporen van ex-gedetineerden soms te maken met oude of onjuiste adressen.

De Inspectie deed aan de Dienst Justitiƫle Inrichtingen de aanbeveling haar processen en de sturing erop te verbeteren. De Inspectie kijkt nu of zij dat heeft gedaan en of de eerder geconstateerde vertraging is weggewerkt.

DNA moet worden afgenomen nadat een verdachte is veroordeeld voor bepaalde delicten en er een bevel ligt van de officier van justitie.

DNA onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut
Beeld: Nederlands Forensisch Instituut