Inspectie JenV: Te weinig voortgang in verbetering opsporingsopleidingen politie

De politie heeft veel ambities rond de opsporing – het recherchewerk – maar maakt die voor het bijbehorende onderwijs niet waar. Al jaren boeken de Nationale Politie (NP) en de Politieacademie te weinig voortgang bij het verbeteren van het opsporingsonderwijs. De Inspectie Justitie en Veiligheid vraagt hen nu concrete verbetermaatregelen op te stellen en haar te rapporteren over de voortgang hiervan. Dit blijkt uit het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 – Politieonderwijs voor de Opsporing1) dat de Inspectie vandaag heeft gepubliceerd.

De NP en de Politieacademie zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het politieonderwijs en een scholingsaanbod dat op de praktijk is toegesneden. Doordat zij geen tijdige informatie krijgt van de politie kan de Politieacademie echter niet leveren wat agenten in de praktijk nodig hebben, zijn er soms te weinig plaatsen en kampen sommige opsporingsopleidingen met een tekort aan docenten. Door dit tekort hebben docenten te weinig tijd om zich verder te professionaliseren.

Kwaliteit onderwijs

Dat is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Van de onderzochte opsporingsopleidingen voldoen er slechts twee van de twaalf aan eisen als het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit en de zorgvuldigheid van de examinering. De Inspectie stuitte op een aanzienlijk aantal examens die de academie al tien jaar of langer gebruikt.

De NP erkent het belang van goed geschoold personeel. In de praktijk handelt zij er echter niet altijd naar. Zo haalt zij momenteel aspirant-agenten al van de opleiding ‘allround politiemedewerker ’ af om hen in te zetten in de praktijk, nog voordat zij de module ‘opsporing’ hebben gevolgd.

Politie en Politieacademie moeten het spel van vraag en aanbod op orde brengen. De Inspectie begrijpt dat dit tijd kost. Politie en academie zijn echter al tien jaar bezig zonder zichtbare resultaten te boeken, aldus de Inspectie. Zij verwacht de eerste voortgangsrapportage met  verbetermaatregelen voor 1 oktober van dit jaar.

1) Opsporing - recherchewerk - is één van de drie hoofdprocessen van de politie. In 2019 en in 2020 onderzoekt de Inspectie het onderwijs op twee andere hoofdprocessen: handhaving en hulpverlening.

""
Beeld: Politieacademie