Inspectie JenV positief over detentieregime op Terroristen Afdelingen

De Inspectie Justitie en Veiligheid oordeelt positief over de manier waarop gevangenispersoneel het werk op de twee speciale Terroristen Afdelingen (TA’s) uitvoert. Ook spannen de TA’s, Reclassering Nederland (RN) en de gemeenten zich voldoende in om gedetineerden voor te bereiden op een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.

Ze proberen gedetineerden te bewegen afstand te nemen van hun extremistische gedachtengoed. Of de inspanningen uiteindelijk ook leiden tot het afzweren van radicaal gedachtengoed en of ze bijdragen aan een veilige terugkeer in de maatschappij is niet te zeggen. Voor een oordeel hierover is langdurig wetenschappelijk onderzoek nodig.

De TA’s zijn gevestigd in de gevangenis in Vught en in gevangenis De Schie in Rotterdam. Op de TA Vught is plaats voor 41 personen, op TA De Schie voor 7. Gedurende het onderzoek (najaar 2018) verbleven 31 gedetineerden in Vught en 5 in De Schie. Op een TA kunnen zowel verdachten als veroordeelden van een terroristisch misdrijf zitten en zowel mannen als vrouwen.

Beveiligingsmaatregelen

Op een TA gelden beveiligingsmaatregelen die verdere radicalisering van gedetineerden moeten voorkomen. Ze verblijven in groepen van maximaal 5 personen. Medewerkers kunnen op die manier goed contact opbouwen met gedetineerden en zo zicht op hen houden ten behoeve van de in- en externe veiligheid.

Gedetineerden krijgen minder of meer bewegingsruimte, afhankelijk van hun gedrag. De samenstelling van de groepen is erop gericht om onderlinge beïnvloeding te voorkomen. De Inspectie is positief over deze maatregelen.

Rechtspositie

De Inspectie acht de rechtspositie van TA-gedetineerden gewaarborgd. De omgang met hen is respectvol. Er is dagprogramma met bijvoorbeeld luchten, werk en geestelijke verzorging. Ook kunnen gedetineerden bezoek ontvangen.

Risico’s

De Inspectie ziet wel een risico in de informatie-uitwisseling tussen de TA’s en RN aan de ene kant en tussen TA’s en de gemeenten aan de andere kant. RN levert haar informatie over gedetineerden niet tijdig aan de gevangenissen. Dit betreft de ingevulde ‘VERA-2R’, het risicotaxatie-instrument dat wordt gebruikt om het risicoprofiel van gedetineerden te bepalen. Door de late levering kan het risicoprofiel dat een TA opstelt over het gedrag van een gedetineerde onvolledig zijn.

Daarnaast constateert de Inspectie dat de samenwerking tussen de TA’s en gemeenten nu berust op persoonlijke contacten in plaats van op vastgelegde afspraken. Persoonlijke contacten kunnen wegvallen waardoor kennis verdwijnt.

Aanbevelingen

De Inspectie beveelt Reclassering Nederland aan om haar informatie op tijd aan de gevangenissen te leveren. Zij geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (de organisatie waar de gevangenissen onder vallen) de aanbeveling afspraken te maken met gemeenten over informatie die wordt uitgewisseld. Volgens de Inspectie dienen DJI en RN het gebruik van het risicotaxatie-instrument Vera-2R te verbeteren.

PI Vught