Oriënterend onderzoek naar werkwijze van politie-onderdelen

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt een oriënterend onderzoek naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) en binnen de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS) van de Nationale Politie.

Bij de Inspectie JenV zijn signalen binnengekomen over mogelijke misstanden binnen deze onderdelen, onder meer over onprofessionele werkwijzen. Zij zal deze signalen onderzoeken, mede op verzoek van de Nationale Politie.

Het oriënterend onderzoek begint medio januari. De uitkomst hiervan bepaalt waar het inspectie-onderzoek zich vervolgens op zal richten.

Politie