Onderzoek naar uitvoering korpscheftaken

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de politie genoeg medewerkers heeft om haar zogeheten korpschefstaken uit te voeren. Deze taken1  komen voort uit speciale wetgeving zoals de Wet wapens en munitie en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Iemand die als beveiliger wil beginnen of een wapen wil bezitten, moet een vergunning aanvragen bij de politie. De politieteams die deze aanvragen behandelen, hadden in het verleden onvoldoende mensen om al hun taken uit te voeren, bleek uit eerdere inspectieonderzoeken.

De Inspectie wil weten of de capaciteit nu wel voldoende is. Indien dat het geval is, zal ze vervolgens onderzoeken in hoeverre andere aanbevelingen uit eerdere rapporten2  zijn opgevolgd. Een aanbeveling luidde: zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers gericht zijn opgeleid om de korpscheftaken uit te kunnen voeren. Een andere aanbeveling was om -zoals de werkinstructie stelt- ervoor te zorgen dat er drie keer contact is met iemand die wapenvergunning wil hebben voordat over zo’n aanvraag wordt beslist.

1) Deze taken zijn wettelijk opgedragen aan de korpschef van de politie, vandaar de naam korpscheftaken. De taken zijn gedelegeerd aan specifieke teams binnen de tien politie-eenheden.

2) Onder meer: Op weg naar balans, Naar samenwerken aan veiligheid.

Vervolgonderzoek korpscheftaken
©ANP / Novum Rob Engelaar