Onderzoek naar brandweerzorg Caribisch Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de brandweerzorg op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) onderzoeken. De drie BES-eilanden hebben samen één korps: Brandweerkorps Caribisch Nederland. De Inspectie kijkt naar de risicobeheersing door de brandweer, naar de vakbekwaamheid van het personeel en in hoeverre haar aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd.
 

Bij het onderzoek naar de vakbekwaamheid gaat de Inspectie JenV bijvoorbeeld na of het korps zich bewust is van de risico’s die het personeel loopt bij het werk en of medewerkers voldoende zijn opgeleid en getraind. Risicobeheersing gaat over het voorkomen en beperken van brand, brandgevaar en van ongevallen. Daarbij kijkt de Inspectie naar de advisering door de brandweer aan het bevoegd gezag, zoals bij bouwvergunningen.

Aanbevelingen 2017

In 2017 constateerde de Inspectie JenV onder meer dat de bestuurscolleges van de BES en de korpsbeheerder niet erg actief waren als het ging om de brandweer(-zorg). Brandbeveiligingsverordeningen ontbraken, in beleidsplannen stond geen brandweerparagraaf en er ontbrak een beheersplan. De Inspectie gaf hen het advies duidelijke afspraken te maken over taken en aansturing van de brandweer. De Inspectie JenV gaf ook de aanbeveling een gemeenschappelijke meldkamer met één alarmnummer voor alle hulpdiensten in te richten. De Inspectie JenV gaat nu na wat er met die aanbevelingen is gebeurd.

Brandweerauto Bonaire