Maatregelen coronavirus: Inspectie JenV zegt geplande bezoeken af

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, legt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) tot en met 28 april* geen geplande bezoeken af aan organisaties die onder haar toezicht staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de politie, gevangenissen, organisaties in de jeugdsector en de vreemdelingenketen.

Alle afspraken voor inspectiebezoeken worden afgezegd en indien dat mogelijk is vervangen door belafspraken of door informatieverzoeken per e-mail.

Een inspecteur gaat alleen naar instanties als een persoonlijk bezoek geen uitstel duldt. Dit kan het geval zijn bij incidenten die de Inspectie JenV direct moet onderzoeken.

* Update 1 april 2020:
Deze datum was aanvankelijk 6 april. Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen van het kabinet is deze datum aangepast.

* Update 7 mei 2020:
De Inspectie heeft haar werkbezoeken vanaf 7 mei weer hervat.