Inspectie JenV onderzoekt informatiepositie politie bij demonstraties in coronatijd

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar het handelen van de politie-eenheden van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor en tijdens de recente antiracisme-demonstraties. In het vandaag gepubliceerde plan van aanpak laat de Inspectie zien op welke wijze zij invulling geeft aan dit onderzoek.

De Inspectie JenV richt zich daarbij onder meer op de manier waarop de eenheden informatie hebben ingewonnen over de opkomst. Ook kijkt zij welke operationele beslissingen voorafgaand aan en tijdens de demonstraties zijn genomen.

Bij de demonstraties in Amsterdam (1 juni) kwamen duizenden demonstranten op de Dam samen en werd de richtlijn om onderling 1,5 meter afstand te houden niet nageleefd. Hier werd door de politie niet op gehandhaafd. In Den Haag (2 juni) hielden de demonstranten wel voldoende afstand. In Rotterdam (3 juni) vormde de grote opkomst aanleiding om in te grijpen. Het inschatten van het aantal demonstranten en het handhaven van de openbare orde tijdens een demonstratie is voornamelijk een politietaak.

Met het onderzoek wil de Inspectie bijdragen aan het leren van de voorbereiding op en handelen gedurende demonstraties.

Erasmusbrug
©ANP / Bart Hoogveld