Inspectie onderzoekt informatiebeveiliging meldkamers

Burgers moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat ze in noodsituaties via meldkamers hulpdiensten kunnen bereiken. Meldkamers zijn zo belangrijk voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat daarom onderzoeken of meldkamers in Nederland hun informatiebeveiliging op orde hebben zodat ze weerbaar zijn tegen cyberdreigingen. 

Wie in nood verkeert, maakt vaak via de meldkamer het eerste contact met de hulpdiensten. In meldkamers komt informatie binnen waarmee de brandweer, ambulancedienst, politie en marechaussee hun werk kunnen doen. Meldkamers worden ingezet bij het bewaken van de openbare orde en de opsporing en zijn cruciaal bij de rampenbestrijding en crises. Uitval en verstoring vormen een steeds groter risico voor de vitale infrastructuur1 en daarmee voor de informatie- en communicatiesystemen van de meldkamers. Meldkamers moeten dan ook in bedrijf kunnen blijven en voldoende beschermd zijn tegen verstoringen.

De landelijke meldkamersamenwerking, onderdeel van de Nationale Politie, is verantwoordelijk voor de informatie- en communicatiesystemen van de meldkamers. De Inspectie JenV gaat na of de informatiebeveiliging is opgezet volgens informatiebeveiligingsrichtlijnen en onderzoekt daarvoor hoe het risicomanagement is vormgegeven en geborgd. Gedegen informatiebeveiliging en risicomanagement helpen organisaties weerbaar maken tegen cyberdreigingen. 

1) Cybersecuritybeeld Nederland 2020, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (2020)

Meldkamer 112
Beeld: Robert Huiberts