Oriënterend onderzoek naar werkwijze informatieknooppunt contraterrorisme

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet een oriënterend onderzoek naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen bij het informatieknooppunt van de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Bij de Inspectie JenV zijn recent signalen binnengekomen over mogelijke misstanden bij dit knooppunt, zoals een onprofessionele werkwijze.

Zij heeft hierover ook van de politievakbonden signalen gekregen. De Inspectie JenV oriënteert zich op aard, omvang en ernst van gemelde problemen om te bepalen of ze nader onderzoek gaat doen.

Het informatieknooppunt CTER is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Recent publiceerde de Inspectie JenV haar onderzoek naar twee afdelingen van DLIO, de Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de LE. Zij onderzoekt nog mogelijke misstanden bij een ander onderdeel van de LE: de Dienst Specialistische Operaties.

Politie

Update 17 mei 2021:
De Inspectie Justitie en Veiligheid voert nader onderzoek uit naar het informatieknooppunt CTER van de nationale politie. Dit onderzoek is gebaseerd op eerdere signalen die zij heeft gekregen met betrekking tot de Landelijke Eenheid (LE). Het CTER-onderzoek is opgezet volgens dezelfde methodiek en vraagstelling als het inspectieonderzoek dat nog loopt naar de Dienst Speciale Operaties van de LE.