Onderzoek naar verbetering klachtbehandeling door de politie

Wanneer de politie zich onbehoorlijk gedraagt, dan hebben burgers het recht hierover een klacht in te dienen bij de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen.    

Burgers met klachten over de politie moeten zich in eerste instantie wenden tot de politie. Die moet proberen zelf klachten naar tevredenheid af te handelen. Het uitgangspunt (volgens onder meer de Politiewet) daarbij is dat de politie leert van klachten, onvrede wegneemt, fouten herstelt en zwakke punten in de organisatie aanpakt. Zo draagt het recht doen aan klagers bij aan het lerend vermogen van de politieorganisatie en daarmee aan het vertrouwen van burgers in de politie.

De Inspectie JenV deed in 2016 voor het eerst onderzoek naar de klachtbehandeling van de politie. Daaruit bleek toen dat twee derde van de klagers tevreden terugkeek op hun klachtbehandeling, maar dat er nog verbeterpunten waren waar de politie mee aan de slag moest. Zo kwam zij vaak niet tegemoet aan het doel van de klagers door bijvoorbeeld het uitblijven van excuses. Ook leerde de politie niet goed genoeg van klachten en behandelden de eenheden de klachten verschillend. Als reactie op dat rapport zegden de minister van Justitie en Veiligheid en de politie toe de klachtbehandeling te verbeteren om er zo van te leren en om de klachten bij elke eenheid hetzelfde te behandelen.  

De Inspectie JenV gaat nu in haar vervolgonderzoek bekijken wat in de praktijk terecht is gekomen van de toezeggingen om de opvolging van klachten, het leren van klachten en het uniformeren van de klachtbehandeling te verbeteren. Hierbij gaat de Inspectie JenV ook na hoe de politie de aandachtpunten meeneemt die de Nationale ombudsman vorig jaar signaleerde in zijn onderzoek naar klachtbehandeling door de politie.

Politielogo op de mouw van een politie-uniform.
Beeld: ©Rijksmediatheek / Evert-Jan Daniels