Onderzoek naar politie-opleiding persoonsbeveiliger

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de kwaliteit van de opleiding tot persoonsbeveiliger op de Politieacademie. Zij wil weten in hoeverre deze studie de studenten goed voorbereidt op het uitoefenen van deze functie.

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de Nationale Politie beveiligt personen tegen wie een (mogelijke) dreiging bestaat. De koninklijke unit beveiligt de leden van het Koninklijk Huis en hun gasten. De diplomatieke tak richt zich onder anderen op regeringsleiders, diplomaten, politici, advocaten, journalisten en (kroon)getuigen. Deze groep groeit door toenemende tegenstellingen en spanningen in de maatschappij. Daarmee wordt ook de behoefte aan persoonsbeveiligers steeds groter.

Hun werk is gespecialiseerd en risicovol. Eén fout kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Die verantwoordelijkheid stelt eisen aan de kwaliteit van de opleiding en de bekwaamheid van net afgestudeerde beveiligers. 

De Inspectie JenV wil door gesprekken met afgestudeerde beveiligers en leidinggevenden onder meer te weten komen of de opleiding aansluit bij de praktijk. Ook gaat zij na in hoeverre docenten en begeleiders van de Politieacademie voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, of examens op een zorgvuldige manier worden afgenomen en in hoeverre het examen meet of een student kan functioneren als (startbekwaam) persoonsbeveiliger.

Achterhoofd van een net geklede beveiliger met een oortje in.
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Robin Utrecht