Onderzoek naar Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de zogeheten Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld.

De Covid-19 pandemie, de komst van grote aantallen asielzoekers en ontheemden, overstromingen, de extreme droogte door klimaatverandering en de energiecrisis door de oorlog in de Oekraïne laten zien dat de (nationale) veiligheid op diverse manieren onder druk staat. De overheid probeert mogelijke crises en rampen tijdig te onderkennen, waar mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen hiervan te beperken. Daarvoor gebruikt zij de NVS. Deze strategie dient ook om duidelijkheid te geven over risico’s die de overheid niet (helemaal) kan wegnemen.

Met dit onderzoek wil de Inspectie JenV bijdragen aan de werking van de NVS en daarmee indirect aan het vergroten van de veiligheid van burgers en bedrijven. Zij gaat daarvoor onder meer na hoe de NVS leidt een integrale afweging van risico’s en maatregelen. Ook kijkt ze hoe burgers worden geïnformeerd over risico’s die de overheid niet geheel kan afdekken. 

De NVS komt tot stand onder regie van de minister van Justitie en Veiligheid.  

Een binnenvaart vrachtboot vaart over een rivier die door hoog water tot in de verte buiten de oevers is getreden.
Beeld: ©Rijksmediatheek / Floris Harteveld