Esther de Kleuver inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid

Drs. E.E. (Esther) de Kleuver wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023. Zij volgt Henk Korvinus op die per 1 januari 2023 met pensioen gaat.

Esther de Kleuver: "Ik kijk ernaar uit om vanaf 1 januari als inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid aan de slag te gaan. De onderwerpen waar de Inspectie Justitie en Veiligheid zich mee bezig houdt staan volop in de belangstelling en zijn stuk voor stuk thema’s die mensen raken. Vele professionals zetten zich dagelijks met veel betrokkenheid in voor veiligheid en rechtvaardigheid. Na eerder beleidsmatig op dit boeiende terrein werkzaam te zijn geweest, vind ik het mooi om dat nu vanuit een toezichtrol te gaan doen. De focus van de Inspectie op onder andere het bevorderen van het leervermogen van organisaties op het terrein van JenV en de aandacht voor de effecten op burgers spreken mij daarbij bijzonder aan. Ik heb dan ook veel zin om hier samen met de medewerkers van de Inspectie JenV aan te gaan werken!"

Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal JenV: "Wij zijn blij met de komst van Esther. Zij heeft een brede ervaring in verschillende beleidsterreinen en staat bekend om haar verbindende stijl van leidinggeven."

Esther de Kleuver is sinds 2018 directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel is zij waarnemend directeur-generaal Milieu en Internationaal. Daarvoor was zij directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde Esther onder andere verschillende managementfuncties bij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was ze onderzoeker bij de Divisie Centrale Recherche Informatie.

Esther de Kleuver studeerde Sociale psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Esther de Kleuver
Beeld: Inspectie JenV