Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.

Bij het tegengaan van (ex-)partnerstalking zijn politie, Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en de reclassering betrokken. Drie jaar geleden bleek uit het inspectieonderzoek naar de aanpak van stalking door Bekir E. dat de samenwerking tussen deze organisaties in deze casus op diverse plekken ernstig tekortschoot. De Inspectie JenV adviseerde destijds maatregelen zoals het verbeteren van de communicatie en samenwerking in de keten, het beter herkennen van stalking en het extra letten op risico’s voor de veiligheid van het slachtoffer. Ook zou altijd duidelijk moeten zijn welke partij de regie heeft in de aanpak; wie volgt en overziet het hele proces.

Nu gaat de Inspectie JenV na wat sindsdien is gedaan. Zij wil bijvoorbeeld weten welke maatregelen zijn getroffen in reactie op haar aanbevelingen, of medewerkers goed kunnen werken met deze maatregelen zodat de stalking daadwerkelijk stopt en of er voldoende aandacht is voor de bescherming van het slachtoffer.

De Inspectie JenV wil hiervoor in elk geval spreken met de betrokken organisaties, slachtoffers en slachtofferadvocaten.

Een telefoon waarop te zien is dat er gebeld wordt door een contactpersoon die "niet opnemen" genoemd wordt. Ook worden meerdere gemiste oproepen van deze contactpersoon weergegeven.
Beeld: ©Inspectie Justitie en Veiligheid