Kinderporno op telefoon Donny M. niet onderzocht door menselijke fout

Door een menselijke fout heeft de politie eenheid Limburg in 2021 de kinderporno die op de telefoon van Donny M. stond niet nader onderzocht. Voor zo’n onderzoek had een aparte opsporingszaak geregistreerd moeten worden in het computersysteem. Dit is niet gebeurd waardoor die kinderporno toen niet verder is onderzocht. Dit blijkt uit een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De politie Limburg heeft maatregelen genomen om de kans op herhaling te minimaliseren. 

Donny M. wordt verdacht van het seksueel misbruiken en doden van de 9-jarige Gino in juni 2022. Zo’n anderhalf jaar daarvoor, januari 2021, had de politie zijn mobiele telefoon in beslag genomen omdat hij verdachte was bij een vuurwerkincident. Het basisteam van de politie Limburg zag er kinderporno op staan. Het droeg de telefoon daarom fysiek over aan het team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme (TBKK) dat gespecialiseerd is in de bestrijding hiervan. Dat is voorgeschreven bij strafbare feiten waarvoor specifieke kennis noodzakelijk is. Bij deze overdracht van de telefoon van basisteam naar TBBK zijn geen afspraken gemaakt over de registratie. 

Het basisteam moet sowieso de zaak apart in het computersysteem registreren om ervoor te zorgen dat het TBKK de zaak in zijn werkvoorraad ziet, vervolgens oppakt en ontwikkelingen bijhoudt. Het basisteam heeft in dit geval echter geen nieuwe registratie in het computersysteem gemaakt. De kinderporno stond wel vermeld in digitale documenten over het vuurwerkincident. Ze was echter niet als ‘zelfstandige zaak’ zichtbaar in het computersysteem. TBKK kreeg daarom niets te zien in zijn digitale werkvoorraad en ging niet met de telefoon aan de slag. Nadat het basisteam zelf het vuurwerkincident had afgerond kregen alle documenten, inclusief de aantekeningen over kinderporno, de status ‘afgehandeld’. Met het vuurwerkincident verdween daarmee ook de kinderporno automatisch van de werklijsten. 
De telefoon zelf lag nog bij TBKK. Die is echter aan hun aandacht ontsnapt. De politie Limburg wijt dit aan de drukke tijd waarin de telefoon binnenkwam. Het team bestaat uit zeven mensen die veel opsporingszaken behandelen. Vanwege de coronamaatregelen moesten deze specialisten ook de straat op om te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok.
 

Werkproces aangepast

Bij de politie-eenheid Limburg is het werkproces inmiddels aangepast om te voorkomen dat weer zo’n fout wordt gemaakt. Zonder een aparte registratie in het computersysteem kunnen gegevensdragers zoals telefoons en laptops niet aan een specialistenteam als TBKK worden overgedragen. Daarmee is volgens de politie verzekerd dat zo’n opsporingszaak te zien is in de werkvoorraad van de specialisten waardoor die ook wordt opgepakt. Die werkmethode is door Limburg gedeeld met de andere politie-eenheden.

De Inspectie JenV ziet geen reden om nog nader onderzoek te doen, temeer omdat de Limburgse eenheid het hiaat in het werkproces heeft aangepakt. Wel benadrukt ze dat het belangrijk is om ook landelijk dit proces rondom de overdracht van gegevensdragers waterdicht te maken. 
 

Politie