ADR–onderzoek naar opvolging aanbevelingen door de Inspectie Justitie en Veiligheid

Naar aanleiding van een klacht over de integriteit van haar brandweeronderzoek was de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2018 zelf onderwerp van onderzoek. De Auditdienst Rijk (ADR) deed in opdracht van de Secretaris-Generaal onderzoek naar de gegrondheid van die klacht en oordeelde dat ongewenste beïnvloeding niet kon worden vastgesteld. Wel deed de ADR aanbevelingen waarmee de navolging van de principes van goed toezicht door de Inspectie aan kracht kan winnen. Deze aanbevelingen zijn, voor zover ze daar al geen onderdeel van vormden, meegenomen in de doorontwikkeling van de Inspectie. In het kader van continue versterking van haar onderzoeksproces vroeg de Inspectie de ADR in 2019 om na te gaan in hoeverre de ADR-aanbevelingen door de Inspectie waren opgevolgd. In dit rapport leest u hier meer over.