ADR-onderzoek naar een klacht over de Inspectie Justitie en Veiligheid

Naar aanleiding van een klacht over de integriteit van haar brandweeronderzoek was de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2018 zelf onderwerp van onderzoek. De Auditdienst Rijk (ADR) deed in opdracht van de Secretaris-Generaal onderzoek naar de gegrondheid van die klacht en oordeelde dat ongewenste beïnvloeding niet kon worden vastgesteld.

De openbaargemaakte versie van dit ADR-rapport is te vinden op Rijksoverheid.nl.